oktatás
dokumentumok
munkatársak

nyelvoktatás
ökoiskola
archívum

könyvtár
iskolatörténet
srácváros

névadónk
őrláng
évkönyv

zénó
smood
tábor

     

 


   

Nyári titkársági ügyelet

kéthetente szerdánként: 9.00-13.00
augusztus 8.,
augusztus 22.


A Pécsi Kovács Béla Általános Iskola
Nívódíjában részesült

Jakabné Gutrai Ágnes,

aki az iskolai környezeti nevelés fáradhatatlan képviselője, aki nap mint nap annak érdekében tevékenykedik, hogy a gyermekek és a kollégák minél szélesebb körű betekintést nyerjenek a természet megismerésébe, hogy minél tudatosabb „Földlakókká” váljanak. Sokoldalúságával képes maga mellé állítani gyerekeket, kollégákat és szülőket is.

A tanév pedagógusa címet

Jobbágy Eszter

kapta kollégái szavazata alapján. Sokoldalúságáért, segítőkészségéért, szervező tevékenységéért, a gyermekek érdekében végzett munkájáért érdemelte ki a címet.

A Pécsi Kovács Béla Általános Iskola
Emlékérmét kapta

Kóráné Horváth Mária,

aki 2000 óta dolgozott iskolánkban, 2018 januárjában nyugállományba vonult. Marika néni minden gyermek és felnőtt kedvence, aki számára lehetetlen dolog nem létezik.

Jakabné Gutrai Ágnes

pedagógus pályafutását 1979-ben az Istenkúti Általános Iskolában kezdte meg, és jogutódjában, itt a Pécsi Kovács Béla Általános Iskolában fejezi be 2018 decemberében.
A legnagyszerűbb dolog tanári pályája során, hogy természetszeretetét, a természettel való békés együttélés érzését sikerül átadnia tanítványainak tanórákon és a sok iskolán kívüli program során. Köszönjük Ági néninek mindazt, amit az iskoláért, a diákokért tett, kívánjuk, hogy a nyugdíjas éveit is öko-aktívan töltse!

Ebben a tanévben a nyolcadikosokkal együtt "elballagott" a Szülői Munkaközösség elnöke

Bakóné Szuhán Bernadett

aki 12 éve aktívan együtt élt iskolánkkal szülőként, a szülői munkaközösség tagjaként, majd elnökeként.
Az iskola diákjai és munkatársai nevében köszönjük fáradhatatlanságát, kitartását, kezdeményezéseit, odaadó munkáját.

 

A 2018/19-es tanév rendje:

Az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről:

A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek). A  tanítási napok száma – ha e  rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap.
A  tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. Az  iskolák 2019. február 1-ig értesítik a  tanulókat, kiskorú tanuló esetén a  szülőket az  első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).
téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).


Bajor Dávid - 3.a - videója

az osztálykirándulásról >>


Ballagás

Június 15-én, az utolsó tanítási nap délelőttjén búcsúztunk a nyolcadikosoktól. Képek >>


 

 

Örökös ökoiskola

Iskolánk 2002-ben csatlakozott az Ökoiskolák Országos és ezen keresztül európai hálózatához. 2012-ben megkaptuk az Örökös Ökoiskola címet.


FELHÍVÁS

a nyári szünidei gyermekérkeztetéssel kapcsolatban >>


Változások a közétkeztetésben

(információk a képre kattintva)         

        
 


 


Kárpáti Piroska
intézményvezető:
72/552-080
Király Tímea
Lánczos Mónika
intézményvezető-helyettes
72/552-082


Titkárság
: 72/552-085
Gazdasági iroda:
72/552-083
Porta: 72/552-080
Tanári: 72/552-084
Könyvtár: 72/552-087


 


Iskolatitkár: Zuder Éva
Gazdasági ügyintéző:
Tolnai Eszter
Védőnő: Sandó Ildikó
Iskolapszichológus:
Benbachir Salima


 


Rácváros Diákalapítvány

adószám: 19034700-1-02
Szigetvár és Vidéke
Takarékszövetkezet
számlaszám: 50800104-11025863

A honlapot quijano (quijano@indamail.hu) tervezte. A tárhelyet a MOBICOM biztosítja.
Köszönetet mondunk Kóráné Horváth Máriának, Déri Balázsnak, Miklós Bettinának, Kovács Zitának, Vranesics Gabriellának, Albrecht Zoltánnak,
Miklovits Hajnalkának, Ács Csabának és Romváry Ferencnek a rendelkezésükre bocsátott fotókért, valamint Zuder Évának a rendszeres információ-szolgáltatásért.