OKTATÁS
ÖKOISKOLA

NYELVOKTATÁS
KÖNYVTÁR

DOKUMENTUMOK
NÉVADÓNK

MUNKATÁRSAK
ŐRLÁNG

     

ISKOLATÖRTÉNET
TÁBOR

ÉVKÖNYV
ZÉNÓ

ARCHÍVUM
SMOOD

SRÁCVÁROS


     

   

Udvarrendezés napja
szeptember 22., szombat

Az idei évben is arra kérjük a szülőket, hogy az iskola környékén tartsák be a parkolási szabályokat. Az iskola udvara sorompóval van lezárva, ezért kérjük, autóikkal a szomszédos utcában parkoljanak!
Megértésüket köszönjük!


Tisztelt Szülők!

Szeptemberben elkezdődik a Kovács Béla Általános Iskola 60. tanéve! Egy év múlva ünnepeljük tehát iskolánk kerek születésnapját! Szeretnénk az évfordulót méltó módon megünnepelni egy igazán emlékezetes, a diákjainknak szánt születésnapi ajándékkal, egy modern, jól felszerelt, jó hangulatú, igazi XXI. századi iskola megteremtésével.
Ezért ebben a tanévben kiemelt figyelmet fordítunk a gyerekek tanulási környezetének, az iskola épületének, berendezéseinek, udvarának, közvetlen környékének szebbé, tisztábbá, praktikusabbá, otthonosabbá tételére. Ez a sikeres tanulmányi munka fontos feltétele.
Legyen ez az intézmény a diákok számára trendi, a szülők számára a gyerekeik tanulmányi előmenetelét és biztonságát garantáló hely, nekünk, itt dolgozóknak pedig a tudomány otthona.
Az a bizalom, amit azzal a gesztussal kaptunk, hogy ránk bízták gyermekeiket, arra kötelez bennünket, hogy meghallgassuk az Önök ötleteit, elképzeléseit a fent vázolt terveinkkel kapcsolatban. Ezért első lépésként szeptember 6-án, délután szülőkkel közös iskola- és udvarbejárást tartottunk.

Köszönjük azoknak, akik ötleteikkel, felajánlásaikkal részt vettek/vesznek a munkában!

Azért bátorkodunk a szülői közösséghez segítségért folyamodni, mert szerencsére már eddig is akadt jó példa, olyan felajánlás, aminek köszönhetően ez a munka már elkezdődött.
A nyári szünidőben a lépcsőház kapott esztétikus és praktikus, a tanulást is segítő díszítést. A GRAFITOR Kft. szép és hasznos lépcsőmatricákat tervezett, készített a gyerekek nagy örömére. Ezúton is szeretnénk megköszönni a nevük elhallgatását kérő szülőknek, hogy fontosnak tartják céljainkat és ilyen nagyszerű munkát végeztek.
              Egy másik szülői felajánlás ahhoz nyújtott segítséget, hogy az új tanévben labdákkal és egyéb sporteszközökkel fejleszthettük a szertárunkat. A sportolási feltételek javításában már tavaly sok segítséget kaptunk a szülői közösségtől, a labdafogó hálók felszerelését és a pálya felfestését is Önöknek köszönhetjük.
              Tanáraink is igyekeznek aktívan bekapcsolódni az immár folyamatos fejlesztőmunkába. A pedagógusok is megtartották az iskola- és udvarbejárást, ötleteltek és hozzá is láttak a munkához. A jövő héten elkezdődik az iskolaudvarra tervezett szabadtéri társasjátékok felfestése.
              Szeptember 12-én zárul egy fa- és cserje igénylő pályázat, kollégáink már dolgoznak a projekten.
              Az udvar élhetőbbé tételéhez szeretnénk eltüntetni a balesetveszélyes tereptárgyakat, sok-sok padot, esetleg raklapokból készült ötletes megoldásokkal; az ökoiskolához illően, fából, vagy más természetes anyagból készült szabadtéri játékokat építeni; a tornaterem oldalára alacsony mászófalat tervezni; az épületen belül a szekrényeket felújítani, zárhatóvá tenni; folyósói padokat kihelyezni; és még nagyon sok felmerült ötletet megvalósítani.
              Ezért arra kérjük azokat, akik szívesen lennének szövetségeseink ebben a gyermekeink, diákjaink jövőjét szolgáló munkában, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék terveink megvalósulását. Ha valaki konkrét munkájával, szellemi- és kapcsolati tőkéjével, vagy akármilyen kis összegű anyagi, tárgyi felajánlással vagy szakértői ötleteivel, meglátásaival segíteni tud, nyert ügyünk van. Köszönjük - diákjaink nevében is!

 

"B" hét!!!
Figyelem! Szeptember 17-én, hétfőn
"B" heti órarenddel folytatjuk!

Papírgyűjtés!

Ezűttal három napon át, szeptember 24 - 26 -ig várjuk a hulladék papírt a megszokott formában.


Szeptember a NÉPMESE HÓNAPJA!

Téma: MÁTYÁS MESÉK!

Diákjaink rajz órákon, rajzszakkörön Mátyás király mesékhez készítenek illusztrációkat, papírszínházat.A legjobb munkákból Ági néni kiállítást szervez a könyvtár előtti folyosón!
A hónap során a 7-8. osztályosok meséket olvasnak alsóbb évfolyamos diáktársaiknak!
A Benedek Elek születésnapjához kötődő Népmese Napja alkalmából október 2-án, kedden lesz a rajzpályázat eredményhirdetése, valamint az elkészült papírszínházak előadásai!

Sportsiker

Birkózás: a kötött fogású területi Diákolimpián Kaposváron Nagy Norbert - 5.b - 54kg-ban III. lett, ezzel megváltotta belépőjét az országos versenyre. Gratulálunk! Kép >>

 

Zenei flashmob diákjaink részvételével

Iskolánk énekkara is közreműködött az alábbi városi programon:
Pécsett igen nagyszabású, többnapos filmfesztivál volt, amelynek keretében szeptember 7-én a szervezők óriási Flashmob-ot álmodtak meg a Széchenyi térre.
A mű, amely ott a résztvevők által közösen megszólalt, stílusosan egy mozifilmből, a Tarzan c. meséből egy dal, címe: Gyermekember.
A film szinkronizált változatában Kovács Ákos énekli a dalt, amelyet a téren Götz Attila, a Pécsi Nemzeti Színház színművésze és a résztvevő gyerekek (illetve felnőttek is ) adtak elő magyar szöveggel. Videó >>

ELEKTRONIKUS NAPLÓ

Az idei tanévtő iskolánk áttér az elektronikus napló használatára. A szülők gyermekeik előmeneteléről a KRÉTA Iskolai Alaprendszer e-naplója segítségével tájékozódhatnak. Az információs felülethez az alábbi linken juthatnak:

kovacsbela.e-kreta.hu

A belépéshez szükséges felhasználónevet és ideiglenes jelszót az osztályfőnökök fogják kiosztáni a szülőknek. Kérjük, hogy jelszavukat az első belépés alkalmával változtassák meg!

Belvárosi kirándulás
Bajor Dávid (4.a) filmje

A tavaszi osztálykirándulásról Bajor Dávid készített kisfilmet.
Legyen ez a film egyben egy felhívás arra, hogy az osztályok, a diákok kövessék Dávid példáját és dokumentálják ebben a formában is közös élményeiket! Gratulálunk!
Belvárosi kirándulás >>

A 2018/19-es tanév rendje:

Az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről:

A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek). A  tanítási napok száma – ha e  rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap.
A  tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. Az  iskolák 2019. február 1-ig értesítik a  tanulókat, kiskorú tanuló esetén a  szülőket az  első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).
téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

Balatoni tábor

Diákjaink idén júliusban voltak táborozni a megszokott balatonfenyvesi táborban, a megszokott jó hangulatban.
Képek >>

 

  

 


TED
Technology, Entertainment, Design
technológia, szórakoztatás, dizájn

videók: 

 

         

        
 


 


Kárpáti Piroska
intézményvezető:
72/552-080
Király Tímea
Lánczos Mónika
intézményvezető-helyettes
72/552-082


Titkárság
: 72/552-085
Gazdasági iroda:
72/552-083
Porta: 72/552-080
Tanári: 72/552-084
Könyvtár: 72/552-087


 


Iskolatitkár: Zuder Éva
Gazdasági ügyintéző:
Tolnai Eszter
Védőnő: Sandó Ildikó
Iskolapszichológus:
Benbachir Salima


 


Rácváros Diákalapítvány

adószám: 19034700-1-02
Szigetvár és Vidéke
Takarékszövetkezet
számlaszám: 50800104-11025863

A honlapot quijano (quijano@indamail.hu) tervezte. A tárhelyet a MOBICOM biztosítja.
Köszönetet mondunk Kóráné Horváth Máriának, Déri Balázsnak, Miklós Bettinának, Kovács Zitának, Vranesics Gabriellának, Albrecht Zoltánnak,
Miklovits Hajnalkának, Ács Csabának és Romváry Ferencnek a rendelkezésükre bocsátott fotókért, valamint Zuder Évának a rendszeres információ-szolgáltatásért.