OKTATÁS
ÖKOISKOLA

NYELVOKTATÁS
KÖNYVTÁR

DOKUMENTUMOK
NÉVADÓNK

MUNKATÁRSAK
ŐRLÁNG

       

ISKOLATÖRTÉNET
TÁBOR

ÉVKÖNYV
ZÉNÓ

ARCHÍVUM
SMOOD

SRÁCVÁROS


     

 


 

 


Október 3. Jubileumi faültetés

A Pécsi Kovács Béla Általános Iskolában október 3-án, csütörtökön ünnepelte 60. születésnapjnát. Délután 2 órakor az udvaron a jubileum tiszteletére egy fát ültetettek el az iskola diákjai és tanárai.


Sportnap

Szeptember 30-án, hétfőn az iskola minden diákja a Verseny utcai PVSK sportközpontban vett részt egy izgalmas sportprogramon.


Sport

A szabad fogású birkózó diákolimpia területi versenyén Kőszegen Nagy Norbert - 6.b - II. helyezést ért el.
Kép >>

Jenák Máté - 5.b - a Vasutas Misina Kupa Dzsúdóverseny megyei fordulóján, szeptember 14-én, diák A - 38 kg-ban 1. helyezést ért el! Edzője: Pálfay Balázs
Máté a XXXVIII. Atom Kupa országos versenyén, Pakson, szeptember 21-én diák A - 38 kg-ban 7. lett.
Gratulálunk a szép sikerhez!
Kép >>

A Birkózó Diákolimpia területi versenyén Kaposváron, kötöttfogásban Nagy Norbert - 6.b - II. helyezést ért el, így mehet az országos versenyre, ami 3 hét múlva lesz. Kép >>


Őszi osztálykirándulások

Idén már a második hét végén, szeptember 13-án, pénteken útrakeltek az osztályok. Évek óta először kifogástalan időjárásban zajlott az őszi kirándulás.

A RÁCVÁROS DIÁKALAPÍTVÁNYRÓL

Iskolánk alapítványa hosszú évek óta támogatja a hozzánk járó gyerekek iskolai-, és az iskolai élethez kapcsolódó programjait.
Az elmúlt időszakban alapítványi pályázatból (informatikai eszközre 600.000 Ft), valamint az alapítvány pénzéből projektorokat vásároltunk. Ennek köszönhetően a tanári melletti tantermünkbe már beszerelésre került az eszköz, az olvasóterembe történő telepítése pedig most van folyamatban. Még ebben a tanévben szeretnénk a technika terembe is projektort vásárolni.
További pályázati forrásból - mintegy 150.000 Ft értékben - vásároltunk sporteszközöket (labdák, hálók, kompresszorok). Szintén az alapítvány finanszírozásából – valamint szülői felajánlásból - újultak meg a 3. b osztály padjai, de ebből a forrásból támogattuk például az októberi Tökfesztivált is.
Terveink szerint - a Szülői munkaközösség bevonásával - a mellékhelyiségekbe zárható papírtartók kerülnek, és az épület több pontján szeretnénk fogasokat is elhelyezni.
Az alapítvány folyamatos feladatának tartja a kirándulások, színházlátogatások, versenyek támogatását a rászoruló gyermekek számára.
Sajnálatos módon ebben a tanévben nem tudtuk megszervezni hagyományos Alapítványi bálunkat, melynek bevétele a fent említett kiadások jelentős részét fedezte volna. A báli bevétel évente 200 - 250.000 Ft-ot jelentett iskolánknak.
Amennyiben módjában áll, kérjük, hogy 1000 Ft-os TÁMOGATÓJEGY vásárlásával segítse céljaink megvalósítását. A támogatójegyeket a titkárságon vásárolhatják meg.

Köszönjük azoknak, akik eddig is felajánlották adójuk 1 %-át a Rácváros Diákalapítványnak, mely mintegy 500.000 Ft-ot jelentett évente iskolánknak.
Kérjük, ha tehetik, a továbbiakban is támogassák intézményünket ilyen módon, és hívják fel erre családtagjaik, ismerőseik figyelmét is! Köszönjük.

 Iskolánk körzetjegyzéke

Iskolánk beiskolázási körzetéhez tartozó utcák listája >>


ISKOLANYITOGATÓ

Október 17-én, csütörtökön 17 órára vártuk a leendő első osztályosokat és szüleiket, első iskolanyitogató foglalkozására! Az érdeklődő óvodások megismerkedhettek a várhatóan két első osztály tanítóival – Szántóné Hideg Csilla, Albrecht Zoltán -, majd kézműves foglalkozáson vehettek részt.
A szülőknek egy rövid szülői fórum keretében lehetősége volt tájékozódni az iskolánkban zajló oktató-nevelő munkáról.


NÉPMESE NAPJA

Programjaink a Népmese-hónap folyamán szeptemberben:
- rajzórákon az alsósok Benedek Elek mesékhez rajzoltak illusztrációkat
- a felsősök rajzórákon helyi mondákhoz, Pécs közelünkben lévő városrészeihez készítettek rajzokat.
- 7-8. osztályos önként jelentkező diákjainkkal bábozós mesékkel készültünk az alsó tagozatosoknak és a közelben lévő két óvodának
Mesélők-bábozók voltak:
7.c-ből Ligner Bognárga, Spil Nikolett, Szigeti Diána,
7.b-ből Csertán Tas, Horváth Viktor, Lódri Ottilia,
8.b-ből Szivos Réka,
8.a-ból Bukovszky Kata, Ferkov Laura, Jakab Maja, Jánosi Júlia, Koncsecskó Mira,
- rajzainkból kiállítás készül októberben a könyvtári folyosón
- iskolarádiónkban megemlékeztünk a Népmese napról: szeptember 30-áról, azaz Benedek Elek születésnapjáról!
Képek >>
Iskolai Könyvtárunk idén is csatlakozott az ortszágos felhíváshoz, ez az alábbi linknél látható:
http://www.nepmesenap.hu/index.php/2019-09-17-12-59-25#baranya


Étkezés

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy iskolai étkezést a tanulók csak diákigazolványuk érvényesítésével vehetik igénybe.
Felmerülő probléma esetén a tanulók legyenek szívesek szóljanak az ügyeletes tanárnak. Az a tanuló, aki nem hozza a diákigazolványát háromnegyed kettő körül tud ebédelni.


Biciklitároló áthelyezése

A szülők jelzései alapján a biciklitároló az iskola északi részén található zárt fenyvesbe kerül áthelyezése, mely a porta melletti kiskapun közelíthető meg. Azok a  gyermekek akik  biciklivel járnak iskolába,
október 1-től 7.00 és 7.45 között itt helyezhetik el kerékpárjaikat. Ez idő alatt nyitva lesz számukra a kapu.
Távozáskor kérjék a portások segítségét. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a bicikliket minden esetben szíveskedjenek biciklizárral ellátni, mert az iskola az esetleges károkért felelősséget nem tud vállalni.


  
 

ELEKTRONIKUS NAPLÓ

Az idei tanévtől iskolánk áttér az elektronikus napló használatára. A szülők gyermekeik előmeneteléről a KRÉTA Iskolai Alaprendszer e-naplója segítségével tájékozódhatnak. Az információs felülethez az alábbi linken juthatnak:

kovacsbela.e-kreta.hu

A belépéshez szükséges felhasználónevet és ideiglenes jelszót az osztályfőnökök fogják kiosztáni a szülőknek. Kérjük, hogy jelszavukat az első belépés alkalmával változtassák meg!


Tájékoztatás!

Dr. Böröcz Károly alezredes, a Pécsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vezetőjének levele a szülőkhöz:

Tájékoztatom Önöket, hogy az iskolával szemben lévő autószerelő műhely után kihelyezett „Megállni tilos” jelzőtábla ellenére nagyon sokan várakoznak félig az úttesten, sok esetben forgalommal szemben. 
A szabálytalanul elhelyezett járművek miatt a kétirányú útszakaszokon jelentős torlódások és balesetveszélyes helyzetek alakulnak ki.A reggeli torlódások elkerülése érdekében, a gyermekek szállítása szempontjából az alábbi útvonalakat javaslom, melyek betartása segítheti a folyamatos haladást:
-  a Pázmány Péter utca a Kovács Béla utca felől, ebben az esetben a gyermek jobboldalt közvetlen az iskola előtt járdára tud kiszállni,
- a Pázmány Péter utca a Magyarürögi út felől, az Ürögi határútnál balra a Templom felé lefordulni
nem javaslom az intézmény megközelítését az Ürögi határút (Templom) felől, kivéve aki engedéllyel az intézmény területére kíván behajtani.

Kérem Önöket, hogy a reggeli időszakban 07 óra 30 és 08 óra között a Pázmány P. utcába gépjárművel a Magyarürögi út felől ne hajtsanak be.

A 2019/2020-as tanév rendje:

A tanév szeptember 2-án, hétfőn kezdődik, és 2020. június 15-ig, hétfőig tart. Az első félév 2020. január 24-én zárul, az iskolák január 31-ig értesítik a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap pedig november 4. (hétfő).
A téli szünet előtt utoljára 2019. december 20-án (pénteken) kell iskolába menni, az első tanítási nap pedig 2020. január 6-a (hétfő) lesz.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első iskolai nap pedig 2020. április 15. (szerda).


Iskolánk a "Dobd a kosárba" program résztvevője!         

        
 


 


Kárpáti Piroska
intézményvezető:
72/552-080
Rotterné Gál Zsuzsanna
Lánczos Mónika
intézményvezető-helyettes
72/552-082


Titkárság
: 72/552-085
Gazdasági iroda:
72/552-083
Porta: 72/552-080
Tanári: 72/552-084
Könyvtár: 72/552-087


 


Iskolatitkár: Zuder Éva
Gazdasági ügyintéző:
Angyal Nikolett
Védőnő: Király Andrea
Iskolapszichológus:
Benbachir Salima
Szociális segítő: Nagy Kristóf


 


Rácváros Diákalapítvány

adószám: 19034700-1-02
Szigetvár és Vidéke
Takarékszövetkezet
számlaszám: 50800104-11025863

A honlapot quijano (quijano@indamail.hu) tervezte. A tárhelyet a MOBICOM biztosítja.
Köszönetet mondunk Kóráné Horváth Máriának, Déri Balázsnak, Miklós Bettinának, Kovács Zitának, Vranesics Gabriellának, Albrecht Zoltánnak,
Miklovits Hajnalkának, Ács Csabának és Romváry Ferencnek a rendelkezésükre bocsátott fotókért, valamint Zuder Évának a rendszeres információ-szolgáltatásért.