Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei:

 

alsó tagozat:


Magyar nyelv és irodalom

Angol nyelv

Matematika

Etika

Környezetismeret

Ének-zene

Vizuális kultúra

Technika, életvitel és gyakorlat

Testnevelés és sport