HELYI TANTERV
1. sz. melléklet

 

felső tagozat:

 

- magyar nyelv és irodalom

- matematika

- angol nyelv

- történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

- etika

- természetismeret

- biológia-egészségtan

- fizika

- kémia

- földrajz

- ének-zene

- vizuális kultúra

- dráma és tánc

- informatika

- technika, életvitel és gyakorlat

- testnevelés és sport

- osztályfőnöki óra