Iskolánk munkatársai:
 

végzettség - beosztás

 


 

 

     

Albrecht Zoltán

tanító, könyvtár szakkollégium - közoktatási vezető,
osztálytanító 1.a osztály

   

Alpekné Barna Nóra

földrajz - magyar szakos tanár,
osztályfőnök 8.a

   

Árki Adrienn

ének-zene szakos tanár,
osztályfőnök 7.b

   

Balogh Melinda

tanító, családi, háztartási és gazdasági ismeretek műveltségi terület
osztálytanító 4.b osztály

   
   

Barna Andrea Noémi

tanító, fejlesztési-differenciáló szakirányú szakvizsga,
napközi 4.c osztály

   

Bognár Zsolt

angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

   

Csősz Tekla Olimpia

testnevelő-edző

   

Dominek-Íjjász Nóra

tanító, matematika szakos tanár, napközi 4.a osztály

   

Dér Andrea

testnevelés-technika szakos tanár
osztályfőnök 6.c

   

Fazekas Kornélné Szántó Judit

 

tanító, könyvtár szakkollégium,
napközi 1.b osztály

   

Dr. Fülöpné Lajos Ida

biológia-technika-számítástechnika szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
osztályfőnök 7.a
intézményvezető-helyettes

   

Horváth János

tanító,  könyvtár szakkollégium,
osztálytanító 3.b osztály

   

Jobbágy Eszter

tanító, informatika műveltségi terület, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
intézményvezető-helyettes

   
   

Király Tímea

népművelő és magyar szakos általános iskolai tanár,
magyar nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár,
osztályfőnök 6.b

   

Kovács Ferencné

orosz-testnevelés-informatika szakos tanár

   
   

Ladocsi Erzsébet

tanító, rajz és népűvelés szakkolégium, matematika szakos általános iskolai tanár,
osztálytanító 4.a

   

Lajkóné Lévai Csilla

német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár,
magyar-orosz szakos általános iskolai tanár,
osztályfőnök 5.a osztály

   

Lánczos Mónika

tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület,
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus tanár,
osztálytanító 2.b

   

Miklovits Hajnalka

tanító, családi, háztartási és gazdasági ismeretek műveltségterület,
osztálytanító 2.a osztály

   

Molnár Orsolya

 

Németh Ágnes

tanító, technika műveltségterület,
napközi 2.b osztály

biológia-rajz szakos általános iskolai tanár.
osztályfőnök 8.c osztály

   

Németh Emilia

magyar-tantervfejlesztő szakos tanár
osztályfőnök 6.aNémeth Norbertné

matematika-kémia szakos általános iskolai tanár,

 

 

 

Papp-Arany Diána

tanító, informatika műveltségi terület
napközi 3.b osztály

Peresztegi Rita

angol-magyar szakos tanár

Pozsgai Ildikó

 

könyvtár-történelem szakos általános iskolai tanár , tanári mesterképzési okleveles történelemtanár, szakvizsgázott pedagógus , felsőfokú oktatás-informatikus, könyvtáros, mestertanár, szaktanácsadó

   

Rotterné Gál Zsuzsanna

földrajz-történelem szakos tanár
megbízott intézményvezető

Sidó Lászlóné

matematika-ének zene szakos általános iskolai tanár,
osztályfőnök 5.a osztály

   
   

Szalai Lajos

matematika-fizika szakos tanár

   

Szántóné Hideg Csilla

tanító,
osztálytanító 1.b osztály

   

Szekeres-Winkler Tímea

magyar-történelem szakos tanár,
osztályfőnök 8.b osztály

   

Szemere Mária

 

tanító,  testnevelés szakkollégium
osztálytanító 3.a osztály

   

Szőke Sándorné

tanító
napközi 3.a osztály

   

Dr Tenyeri Tamás Lászlóné


tanító, angol nyelvi muveltégterület
napközi 2.a osztály
   

Tóth Attila

technika-háztartásökonómia-életvitel szakos tanár,
technikatanár MA, tanügyigazgatási szakértő, pedagógus szakvizsga,
közigazgatási szakvizsga, felsőfokú informatikai szakképesítés
   


Vankó Erika


tanító, angol nyelvi műveltségterület

   

Vranesics Gabriella

matematika-technika szakos általános iskolai tanár,
angol nyelv- és irodalom szakos tanár

   

Vranesics Mária

tanító, angol nyelvi műveltségterület,
osztálytanító 4.c osztály

   

Weisz Edit

tanító, drámapedagógia szakkollégium,
napközi 1.a osztály

   

Wenhardt Zsófia

tanító
napközi 4.b osztály

   
       

GYED-en lévő,
kisgyermeküket nevelő
pedagógusok:

     

 

     

Miklós Bettina

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

   

Ragadics Éva

német-olasz szakos tanár

   

Kis-Szabó Petra

magyar nyelv- és irodalom szakos tanár

   
   

Nevelő-oktató munkát
segítő munkatársaink:

     

 

     

Angyal Nikolett

közgazdász - gazdasági ügyintéző

   

Zuder Éva

személyügyi szervező – főiskola, iskolatitkár    

Gyulainé Csóti Eszter

általános irodai adminisztrátor

   

Lackó Hajnalka

pedagógiai asszisztens

   

Déri Balázs

gazdasági informatikus felsőfokú szakképesítés - rendszergazda

   

Benbachir Salima

francia nyelv szakos középiskolai tanár, pszichológus - iskolapszichológus

   

Fábián Tímea   

Kovácsné Molnár Szilvia   

Sólya Szilveszter   

Horváth László