Téjékoztató az 5 órás emelt szintű angol csoportról

Cél:
*A nyelv és a nyelvtanulás szeretete.
* Kommunikációs készség javítása.
* 8. osztály végére alapfokú angoltudás megszerzése (szóban és írásban).
* Iskola záróvizsga 8. osztály végén, olyan témakörökből, melyek megegyeznek az alapfokú nyelvvizsga követelményeivel. (Ez nem akkreditált nyelvvizsga.)
* Tovább tanulás követelményszintjének biztosítása.

A folyamatos haladás megköveteli
- napi szintű készülést, folyamatos órai aktivitást,
- magasabb szintű feladatok rendszeres megoldását, mint például:
párbeszédek tanulása,
fogalmazások írása,
angol nyelvű könyvek olvasása (félévenként egy),
olvasmány napló készítése,
projectek készítése,
páros illetve csoportos beszédgyakorlatok.

Versenyek
A tanulóknak későbbi életük folyamán számos megmérettetésben lesz részük.
Ezt kívánjuk elősegíteni a tanulók versenyeken történő szerepeltetésével.
A versenyeken való indulás előfeltételei:
Felkészülés (iskolában és otthon, tanári útmutatással)
Nevezési díj (Megközelítőleg 500 -1000 ft versenyenként)
Részvétel