"A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön!"
Seattle indián törzsfőnök

 

ISKOLÁNK ÖKOISKOLAI PROGRAMJA

2002-ben csatlakoztunk az Ökoiskolák Országos és ezen keresztül európai hálózatához. Ennek szellemében úgy végezzük pedagógiai munkánkat, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbáljuk tiszteletben tartani az élővilág érdekeit. A mindennapi pedagógiai gyakorlatban a gyermekeket úgy neveljük, hogy későbbi életük során állampolgári döntéseikbe beépüljön a természet- és környezetvédelem, a környezettudatos gondolkodás.

A fenntartható fejlődés legfontosabb üzenete, hogy a gazdaság, a társadalom és környezet kérdései egyetlen rendszert alkotnak, s hogy a globális válságok nem oldhatók meg sem egyik, sem másik kérdéskör túlhangsúlyozásával. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, mely mindig elegendő forrást hagy a jövő nemzedék életfeltételeinek kielégítésére, életminőségének jobbítására.
Az ökoiskolák magyarországi hálózata jelentős mértékben hozzájárul a fenntarthatóság pedagógiája hazai gyakorlati megvalósításához, elsősőrban a már meglevő környezeti és állampolgári nevelési folyamatok integrálásával, a település és a helyi közösségek bevonása és az intézmény saját környezetkultúrája által. Az ökoiskola kivételesen hatékony helyszíne lehet a demokráciára és a részvételi döntéshozatalra irányuló nevelésnek. Az intézmény belső világának nevelési mechanizmusai elősegítik a diákok közéletiségének, felelős polgári magatartásának erősödését azáltal, hogy a programok a helyi környezeti, egészségi problémák tényleges feltárására és megoldására irányulnak. A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata egész életen át tartó tanulási és szocializációs folyamat, amely tájékozott és tevékeny állampolgárokat nevel, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és etikusan felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös döntéseikért, tetteikért. Ezek az intézkedések biztosítják az egészséges környezetet és a hatékony gazdaságot a jövő számára.

 

Iskolazöldítõ programok

Évek óta foglalkozunk a szelektív hulladékgyűjtéssel. A tanítás során keletkező hulladékok közül a papírt, műanyagot és a szerves hulladékot gyűjtjük külön. A papírt a Biomark Kft. szállítja el folyamatosan, a szerves hulladékot pedig az iskolakertben lévő komposztálókba tesszük. Emellett a Környezetünkért Közalapítvánnyal együttműködve az iskolában és otthon elhasznált szárazelemeket is gyűjtjük, az iskolában külön erre a célra használt gyűjtőedénybe tesszük. A gyűjtés felügyeletét az iskola természetismereti szakkörének tagjai vállalták. A Környezetünkért Közalapítvány gondoskodik az elhasznált elemek elszállításáról.
Ősszel és tavasszal nagyobb méretű papírgyűjtést szerveztünk a BIOKOM Kft.-vel. Az iskolában, osztálytermekben, tanári szobában, irodában keletkező papírhulladékot is folyamatosan összegyűjtjük. A tantermekben és irodákban elhelyezett kartondobozokba, onnan a bejáratnál erre a célra elhelyezett kukákba gyűjtjük a papírt. A Biomark Kft. vállalta, hogy igény szerint elszállítja, és újrahasznosításáról gondoskodik. Az irodában keletkező egyoldalas rontott fénymásolt papírok egy részét még egyszer hasznosíthatjuk (rajzolás, jegyzetelés, üzenet papír stb.), csak utána kerül a gyűjtőedénybe.

Az iskolában keletkező szerves eredetű hulladékot is külön edényekbe gyűjtjük. Az edények a folyosókon, zsibongóban, tanári folyosón találhatók, oldalukra ráírva, milyen hulladékot lehet oda beledobni (pl. almacsutka, kenyérdarab, alma és narancshéj, kávézacc stb.). A gyűjtőedényeket minden nap heti váltásban egy-egy osztály üríti az iskolakertben található komposztálóba.
Ősszel és tavasszal, a jó idő beálltával sok tanórát tartunk az erdei padokból és asztalokból álló szabadtéri tanteremben. A parkban mini tanösvényt készítettünk, kis táblákkal jelezve az előforduló lágyszárú és fás szárú növényeket.

Az udvar egy elkülönülő részében szabadtéri kőzettani bemutatóhelyet alakítottunk ki a Mecsek és a Villányi-hg. jellemző kőzeteiből. Az iskolai tankertben a technika tantárgy mezőgazdasági ismereteit gyakorolhatják a tanulók, kiemelten foglalkoznak bio kertészettel, komposztálással, kerttervezéssel. Eddigi tevékenységünkkel elnyertük a Madárbarát Kert címet. A hosszú, havas teleken folyamatosan etetjük a madarakat. Az Országos Madártani Egyesület Baranya megyei csoportja vezetőjének, Bank Lászlónak a segítségével madárodúkat helyeztünk ki a közeli Égervölgyben.

A Pécsi Vízmu Rt. által működtetett Vízmű-Híradó sok értékes és érdekes információt mutat be a víznyeréstől a vízszolgáltatáson keresztül a víztisztításig. Az így szerzett ismereteket a szervezők játékos formábanszámon is kérik. A totókat helyesen kitöltő tanulók közül a szerencsésebbek mindig kapnak ajándékokat. Évek óta részt veszünk a Környezetgazdálkodási Intézet által szervezett Levegőszennyezodési Savas eső és Zúzmó programban, hogy növeljük tanulóink ismereteit a levegőszennyeződésről, annak ártalmas környezetei hatásairól, valamint arról, hogy miként lehet fellépni e problémák megszüntetése ügyében. Általában 8. osztályosok végezik a savas eső mérést, 6. osztályosok a zuzmó megfigyelést.

A hatodik osztályos tanulók minden évben nagy élménnyel gazdagodhatnak, ugyanis öt napig az erdei iskolai programon vesznek részt. Az erdei iskola helyszíne egy kulcsosház a Pécshez közeli Orfű településen. Miután az Orfű-patakot felduzzasztották, a kialakult tórendszer és tágabb környezete, a Mecsek-hegység egyaránt alkalmas a vizes élőhelyek, az erdő növény és állatvilágának megfigyelésre. Található a környéken egy vízmalom, a Vízfoforrás illetve az Abaligeti cseppkőbarlang. Minden feltétel adva van ahhoz, hogy a környezeti nevelés eredményesen megvalósulhasson. Az erdei iskola programjában rengeteg oktató jellegű és egyben élvezetes foglalkozás található. Azokat az ismereteket, amelyeket a gyerekek a tanórákon sajátítottak el, bővíthetik az erdei iskolában: tantárgyi témákhoz kapcsolódik például a felszíni vizek, az időjárás, a karsztosodás megfigyelése. A gyerekek vizuális és rajzi képességei is fejlődnek az erdei iskolában. A tanulók megtanulják, hogy hogyan kell tájékozódni a turistatérképen, állatnyomokat öntenek ki gipsszel, pólót festenek, és megfigyelik a falu építési stílusait. Az osztály tagjai és kísérő tanáraik egymás társaságában töltenek el néhány napot, e pár napban megtapasztalják az egymáshoz való alkalmazkodást, a közösségi életet és a felelősségvállalást a csoport tagjaiért.

Decemberben a karácsonyi készülődés jegyében, játszóházat és karácsonyi vásárt szervezünk, gyerekeknek, szülőknek, érdeklődőknek. A Játszóházban főként természetes anyagokból, kézműves technikákkal készítettünk ajándék- és dísztárgyakat. A Karácsonyi vásáron óvónok, tanárok, diákok és szülők által készített ajándéktárgyakat árusítottunk.

Havonta Rácvárosi túrákat szerveztünk gyerekeknek és szülőknek a Mecsek különböző tájaira. A jó hangulatú hétvégi programokon jobban megismerjük lakóhelyünk környezetét, a túrákon szerzett tapasztalatok pedig megerősítik a gyerekek tanórán tanult ismereteit. A túrákon rendszeresen résztvevők saját iskolai túra igazolvánnyal rendelkeznek, a legtöbbször túrázók év végén hasznos ajándékokat lapnak. A túrák során járunk Remeteréten, és Kantavárnál, megmásszuk a Zengőt, a Jakab-hegyet és a Misina-tetőt, szalonnát sütöttünk a Lóri-forrásnál, bebarangoljuk Melegmányt és környékét.

Rendszeresen tartunk Jeles zöld napokat.
Októberben az Állatok világnapja alakalmából rendszeres vendégeink a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület kisállatai, pónilovai, az Akvárium-Terrárium hüllői, kétéltűállatai.

Márciusban a Víz világnapjához kapcsolódóan egy egész heti programot szervezünk gyerekeknek, szülőknek egyaránt. A Témahét minden reggelén egy vízről szóló híres zenedarab szól az iskolarádióban, rövid tájékoztatóval. A tanítási napokon vízzel kapcsolatos foglalkozásokat tartunk, megismerkedhetnek a gyerekek a fűzfa felhasználási lehetőségeivel a kosárfonás, technikájával. Minden évben vizijármű készítő pályázatot hirdetünk. A beérkezett tutaj, vitorlás modelleket díjazzuk, majd másnap az Éger-patakon ünnepélyesen vízre bocsátjuk. Minden évben részt veszünk a Pécsi Vízmu Rt., és a Városi Szabadidosport Szövetség által szervezett Víz világnapi gyalogtúrán. A Föld világnapjához kapcsolódóan szerveztünk már fotókiállítást, kőzetkiállítást.

Minden évben egy környezetvédelemmel kapcsolatos totót tölthettek ki a gyerekek szüleik segítségével. Májusban megtartjuk a Madarak és fák napját. Ennek alkalmából túraversenyt szervezünk az Éger-völgyben, vagy a közeli Béke-parkban, ahol a résztvevő csapatok játékos, természet közeli formában adnak számot a madarakról és a fákról szerzett ismereteikről. Az őszi időszakban Madármegfigyelő napon veszünk részt az érdeklődő tanulókkal a Pellérdi-tavaknál. A biológia teremben élősarkot alakítottunk ki hörcsögökkel, csigákkal, zöld növényekkel. Az állatok gondozását a természetismereti szakkör tagjai vállalták.