HELYI TANTERV
2. sz. melléklet

 

alsó tagozat:

 

- magyar nyelv és irodalom

- matematika

- angol nyelv

- etika

- környezetismeret

- ének-zene

- vizuális kultúra

- technika és tervezés

- testnevelés

- digitális kultúra