HELYI TANTERV
2. sz. melléklet

 

felső tagozat:

 

- magyar nyelv és irodalom

- matematika

- angol nyelv

- történelem

- etika

- természettudomány

- biológia

- fizika

- kémia

- földrajz

- ének-zene

- vizuális kultúra

- dráma és színház

- digitális kultúra

- technika és tervezés

- testnevelés és sport

- közösségi nevelés(osztályfőnöki óra)

- hon- és népismeret

- állampolgári ismeretek