Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei:

 

alsó tagozat:


Magyar nyelv és irodalom

Angol nyelv

Matematika

Etika

Ének-zene

Vizuális kultúra

Technika és tervezés

Testnevelés és sport