Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei:

 

felső tagozat:

Vizsga követelmények táblázata

 

Magyar nyelv

Irodalom

Angol nyelv

Matematika

Történelem

Természettudomány

Hon és népismeret

Etika

Ének-zene

Vizuális kultúra

Digitális kultúra

Technika és tervezés

Testnevelés és sport